Udhëzuesit e përdorimitUdhëzuesit e përdorimit dhe informacione


Filename
HT_UserGuide_soundFS-R312_92x125LR_SQ_029-6830-90_V1.00.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
HT_UserGuide_AQ-beat-FS-R_92x125_SQ_029-6831-90_V1.00.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
HT_UserGuide_AQsound-FS-R-RT_92x125_EN_029-6718-02_V1.00.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
HT_User_Guide_AQ_sound_FS_S_92x125_ALB_V1.01_029-6726-90_Print.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
aq_sound_st_r_rt_user_guide.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
HAN_User_Guide_sound_ST_312_R_92x125_ALB_V1.0_029-6510-90_print.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
HAN_User_Guide_Hansaton_AQbeatST-R_92x125_ALB_V1.0_029-6518-90_PRINT.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
HT_UserGuide_Jazz-ST-ITE_029-6680-02_EN.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
HAN_User_Guide_Hansaton_beatST-UP_92x125_EN_V1.0_029-6519-02.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
sound_xc_pro_r312_user_guide.PDF
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
aq_sound_xc_pro_rt_r_user_Guide.PDF
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
jam_xc_pro_r312_m_bte_user_guide.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
aq_jam_xc_pro_r_user_guide.PDF
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
jazz_xc_pro_ite_user_guide.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
sound_xc_r312_user_guide.PDF
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
aq_sound_xc_r_user_guide.PDF
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
aq_jam_xc_r_user_guide.PDF
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
flow_plus_ric_user_guide.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
flow_plus_bte_user_guide.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
flow_plus_ite_user_guide.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
tv_connector_gd_1.1.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
user_guide_tv_connector.PDF
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
remote_control_user_guide.PDF
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
partner_mic_user_guide.PDF
Size
1 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
utv3_user_guide.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
udirect3_user_guide.pdf
Size
9 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
ustream_user_guide.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
umic_quick_start_guide.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
remote_control_2_user_guide.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkimi

Filename
HT_UserGuide_stream-remote-app-5.0.1_EN_029-6852-02_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_UserGuide_streamremoteapp-5.0.1_FR-CA_029-6852-36_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_UserGuide_stream-remote-app-5.0.1_CZ_029-6852-45_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_UserGuide_stream-remote-app-5.0.1_LT_029-6852-92_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_UserGuide_stream-remote-app-5.0.1_PL_029-6852-16_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_UserGuide_stream-remote-app-5.0.1_PT_029-6852-12_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_UserGuide_stream-remote-app-5.0.1_RO_029-6852-28_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_UserGuide_stream-remote-app-5.0.1_SK_029-6852-46_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_UserGuide_stream-remote-app-5.0.1_EL_029-6852-20_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNotice_EN_V1.00.pdf
Size
203 KB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticeCA_FR_V1.00.pdf
Size
205 KB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticeCZ_CZ_V1.00.pdf
Size
267 KB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticeLT_LT_V1.00.pdf
Size
244 KB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticeNL_NL_V1.00.pdf
Size
208 KB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticePL_PL_V1.00.pdf
Size
253 KB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticePT_PT_V1.00.pdf
Size
204 KB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticeRO_RO_V1.00.pdf
Size
263 KB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticeSE_SV_V1.00.pdf
Size
203 KB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticeSK_SK_V1.00.pdf
Size
270 KB
Format
application/pdf
Shkarkim

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticeGR_EL_V1.00.pdf
Size
268 KB
Format
application/pdf
Shkarkim


 

Mësoni rreth dëgjimit

Veshët tanë janë organe ndijore komplekse. Dëgjimi i mirë ndihmon në stimulimin e vazhdueshëm të trurit.

Na kontaktoni

Dëshirojmë të dëgjojmë mendimin tuaj.

Aparatet e dëgjimit

Shihni aparatet më të fundit të dëgjimit për të kuptuar se cili është i duhuri për ju.


Marka me fjalë Bluetooth® dhe logot janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të "Bluetooth SIG,
Inc." "Apple", "iPhone", "iOS" dhe "App Store" janë marka tregtare të Apple Inc. Android™, logot "Google Play" dhe "Google Play" janë marka tregtare të "Google Inc"