Hansaton Hearing Aids
ติดต่อเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ในเว็บไซต์


นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ในเว็บไซต์นี้ (“นโยบาย”) จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการที่ Sonova AG ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและมีที่อยู่ตามทะเบียนที่ Laubisruetistrasse 28, 8712 Stäfa, Switzerland และบริษัทย่อย (“Sonova” หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา”) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ และประเภทของคุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกันซึ่ง Sonova นำมาใช้

บริการบางอย่างในเว็บไซต์นี้อาจจำเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ หรือเราอาจไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของคุณได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่นำมาประมวลผลและวัตถุประสงค์

ขณะคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ Sonova อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้

 • คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 • ข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

หลักการทางกฎหมายสามข้อที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่ ความยินยอมของคุณ ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และข้อกำหนดด้านกฎหมายของเรา

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ตามความยินยอมของคุณ: เพื่อการสร้างบัญชีของคุณ เพื่อติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ เพื่อให้ Sonova ตอบกลับไปยังผู้ใช้ เพื่อทำแบบทดสอบการได้ยินแบบออนไลน์
 • ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา: เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงบริการและฟังก์ชันการใช้งานของเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย (เช่น เพื่อปฏิบัติตามการสืบสวนตามกฎหมาย)

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ขาย แบ่งปัน หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามเว้นแต่จะกำหนดไว้ในนโยบายนี้ Sonova อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามต่อไปนี้ ได้แก่ บริษัทย่อยและนิติบุคคลกลุ่มอื่นๆ ของ Sonova พันธมิตรของเรา ผู้ร่วมรับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และบริการต่างๆ ทำงานได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาลหากกฎหมายกำหนดไว้

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลที่สามที่เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้อาจอยู่นอกประเทศที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีดังกล่าว หากบุคคลที่สามผู้นำเข้าข้อมูลอยู่ในประเทศที่เราพิจารณาว่าไม่สามารถให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้บังคับ เราจะนำขั้นตอนและมาตรการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับการคุ้มครองที่เพียงพอ

มาตรการเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและกลไกทางกฎหมายที่เรานำมาใช้ โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในส่วน “ติดต่อเรา”

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบทันทีที่วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นลุล่วงแล้ว อย่างไรก็ตาม Sonova อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้นานกว่านั้นหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือหากจำเป็นต้องปกป้องหรือใช้สิทธิของเรา

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

Sonova นำมาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากเหตุการณ์ผิดปกติด้านความปลอดภัยหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรการความปลอดภัยเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในอุตสาหกรรม ซึ่งนอกจากมาตรการอื่นๆ แล้ว ยังรวมถึงการควบคุมการเข้าถึง รหัสผ่าน การเข้ารหัส และการประเมินความปลอดภัยเป็นประจำ

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

เนื่องจากอาจมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ คุณสามารถขอให้มีการเข้าถึง แจ้งให้ทราบ แก้ไข ลบ เคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ และคุณยังมีสิทธิในเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจโดยอัตโนมัติและการจัดทำโปรไฟล์ด้วย โปรดทราบว่าการใช้สิทธิดังกล่าวจะไม่เป็นไปโดยเบ็ดเสร็จและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย

หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือต้องการใช้สิทธิของคุณ โปรดติดต่อเรา

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นของคุณหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ หากคุณเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จัดเก็บไว้เพื่อติดตามข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และช่วยให้ Sonova สามารถนำเสนอข้อมูลบนเว็บที่เหมาะสมกับคุณมากยิ่งขึ้น ระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา Sonova จะใช้คุกกี้ 4 ประเภท ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลของคุกกี้เหล่านี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและกฎหมายที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้อง แต่เราจะจัดเก็บข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนตามแนวทางของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของฝรั่งเศส

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • รับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ชื่อโดเมน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ระบบปฏิบัติการของคุณ วันและเวลาที่เข้าถึง ตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราและดำเนินการด้านการจัดการระบบ
 • รับข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณได้เยี่ยมชมหรือประเภทการค้นหาที่คุณใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ที่คุณได้รับ
 • ป้องกันกิจกรรมการฉ้อโกงและปรับปรุงความปลอดภัย
 • ทราบและวิเคราะห์ความชอบของคุณในการเรียกดูเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจ
 • เชื่อมโยงพฤติกรรมของคุณในเว็บไซต์ก่อนหน้ากับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและทางเทคนิคเมื่อคุณลงทะเบียนข้อมูลรายละเอียดของคุณบนเว็บไซต์ Sonova

คุกกี้บางอย่างที่เว็บไซต์ของเราใช้ได้รับการตั้งค่าจากเราเอง และคุกกี้บางอย่างได้รับการตั้งค่าโดยบุคคลที่สามในนามของ Sonova การใช้คุกกี้จากบุคคลที่สามของเราทำให้สามารถปรับแต่งโฆษณาตามความต้องการเฉพาะบุคคลได้ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจเห็นโฆษณาจาก Sonova บนเว็บไซต์อื่นที่คุณเยี่ยมชม

เราใช้คุกกี้ประเภทใด
 • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง: คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับเราในการมอบฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานของเว็บไซต์ของเราให้แก่คุณและไม่สามารถปิดใช้งานในระบบของเราได้ 
 • คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพและการวิเคราะห์:  คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เรานับจำนวนการเยี่ยมชมและแหล่งที่มาของทราฟิกเพื่อให้สามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเราได้
 • คุกกี้ด้านฟังก์ชัน: เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อมอบฟังก์ชันการใช้งานและการปรับแต่งสำหรับแต่ละบุคคลที่ดียิ่งขึ้นระหว่างการเยี่ยมชมของคุณ
 • คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายและโฆษณา: พันธมิตรด้านการโฆษณาของเราอาจตั้งค่าคุกกี้เหล่านี้ไว้ทั่วทั้งเว็บไซต์ของเราเพื่อสร้างโปรไฟล์ของสิ่งที่คุณสนใจของคุณและนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้คุณ

นอกจากนี้ เว็บไซต์ของเราอาจใช้งาน Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) และ Google Analytics ยังใช้คุกกี้เพื่อช่วยเว็บไซต์ในการวิเคราะห์ว่าผู้ใช้มีวิธีการใช้เว็บไซต์บนอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไร ข้อมูลที่สร้างขึ้นจากคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะถูกส่งต่อและจัดเก็บไว้ที่ Google ซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนไปยังสหรัฐอเมริกา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics คลิกที่นี่ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ Google Analytics ติดตามได้ในอนาคต เพียงดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Analytics Opt-out Browser Add on สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ปัจจุบันของคุณ

สามารถจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

คุกกี้แต่ละประเภทจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์เฉพาะตัว บนเว็บไซต์ของเรานั้นคุณสามารถให้ความยินยอมสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์โดยเฉพาะได้อย่างง่ายดาย เมื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมด คุณจะได้รับประสบการณ์บนเว็บไซต์ที่เหมาะสมสำหรับคุณที่สุด เราอนุญาตให้คุณเลือกได้ว่าต้องการยอมรับหรือบล็อกคุกกี้ประเภทใด แต่การเลือกอาจส่งผลต่อประสบการณ์ที่คุณจะได้รับบนเว็บไซต์และบริการที่เรามอบให้ (ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้บริการได้แม้ในกรณีที่ปฏิเสธการให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้บางประเภท ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุณสามารถเพิกถอนหรือแก้ไขความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาโดยเข้าไปที่หน้า “ตัวเลือกเกี่ยวกับคุกกี้”

วิธีการให้ความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์แต่ละข้อโดยเฉพาะหรือยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ในประเทศของคุณ ซึ่งสามารถพบได้อย่างง่ายดายและมีอธิบายไว้ในแบนเนอร์คุกกี้

หากคุณไม่สนใจประโยชน์จากคุกกี้ของเรา ฟังก์ชัน “ความช่วยเหลือ” ในเบราว์เซอร์ของคุณสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้องกันคุกกี้หรือลบคุกกี้ที่มีอยู่เดิมได้ นอกจากนี้ คุณสามารถเรียนรู้วิธีการบล็อกคุกกี้ใหม่บนเบราว์เซอร์และเรียนรู้ขั้นตอนการกำหนดค่าที่จำเป็นในการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุกกี้ใหม่ได้

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเกี่ยวกับคุกกี้โดยทั่วไปได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ ได้แก่ http://www.allaboutcookies.org/ หรือ https://cookiepedia.co.uk

ปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย

ปลั๊กอินโซเชียลมีเดียเป็นส่วนประกอบในหน้าเว็บบางหน้าของ Sonova และมีไว้สำหรับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย (“ผู้ให้บริการ”) ซึ่งได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+ และ Youtube เมื่อคุณเยี่ยมชมหน้าเว็บใดก็ตามโดยคลิกปลั๊กอินดังกล่าว เบราว์เซอร์ของคุณจะเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง และในเวลาเดียวกันผู้ให้บริการนั้นๆ จะทราบว่าคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก่อนที่จะไปยังเว็บไซต์โซเชียลมีเดียนั้น หากคุณลงทะเบียนแล้วและได้เข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง การเยี่ยมชมของคุณอาจถูกเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณเช่นกัน ผู้ให้บริการโดยทั่วไปจะไม่ให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อมูลที่มีการส่งต่อในการใช้ปลั๊กอินโซเชียลมีเดียนั้นๆ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถตรวจสอบยืนยันเนื้อหาและขอบเขตของข้อมูลที่มีการส่งต่อหรือการใช้งานข้อมูลดังกล่าวโดยผู้ให้บริการนั้นๆ ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีนี้ โปรดศึกษาข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่ต้องการให้ผู้บริการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านเว็บไซต์ของเรา กรุณาปิดการใช้งานปลั๊กอินในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ใดๆ ที่มีอยู่เดิม โปรดออกจากระบบของหน้าเว็บโซเชียลมีเดียนั้นๆ ก่อนที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

ลิงก์ของบุคคลที่สาม

นโยบายนี้มีผลใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์นี้เท่านั้น เราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งคุณอาจสนใจ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า Sonova ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและความพร้อมให้บริการของเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่สามารถรับประกันแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์เหล่านั้นได้

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น หรือความกังวลเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือหากต้องการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามที่อยู่อีเมลดังนี้: privacy@sonova.com

 

มีผลตั้งแต่: กุมภาพันธ์ 2022