Uputstva za korisnikeUputstva za upotrebu i informacije


Filename
HT_UserGuide_beat-FS-RT-675-UP_92x125_SR_029-6832-23_V1.000.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_UserGuide_soundFS-R312_92x125_SR_029-6830-23_V1.00.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_UserGuide_AQ-beat-FS-R_92x125_SR_029-6831-23_V1.00.pdf
Size
6 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_UserGuide_AQsoundFS-R-RT_92x125_SR_029-6718-23_V1.00.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_UserGuide_AQ-sound-FS-S_92x125_SR_029-6726-23.pdf
Size
656 KB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HAN_User_GuideAQsound_ST-R_R-T_92x125_SER_V1.00_029-6636-23_wlevel1_print.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HAN_User_Guide_Hansaton_beatST-UP_92x125_SER_V1.00_029-6519-23_print.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HAN_User_Guide_sound_ST_312_R_92x125_SER_V1.00_029-6637-23_wlevel1_print.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_User_Guide_Hansaton_AQbeatST-R_92x125_SR_V1.01_029-6518-23_print.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HAN_User_GuideAQsound_ST R_RT_92x125_SER_V1.0_029-6509-23_print.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HAN_User_Guide_Hansaton_sound_ST_R312_92x125_SER_V1.0_029-6510-23_print.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_UserGuide_Jazz-ST-ITE_SR_029-6680-23_V1.00.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
029-6393-23_AQ_jam_XC_Pro R_UserGuide_SER_print.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
029-6392-23_AQ_sound_XC_Pro_R312_UserGuide_SER_print.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
029-6436-23_jam XC Pro R312 M BTE_SER_print.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
029-6437-23_jazz XC Pro_ITE_Gd_SER_print.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
029-6391-23_AQ_Sound_XC_Pro_RT_RUserGuide_SER_print.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_User_Guide_beat_SHD_BTE_MDR_92x125_SER_V1.01_029-6736-23_print.pdf
Size
7 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_User_Guide_jam_SHD_BTE_MDR_92x125_SER_V1.01_029-6735-23_print.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_User_Guide_sound_SHD_RIC_MDR_92x125_SER_V1.01_029-6734-23_print.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Priručnik za flow + (ITE)

Filename
029-6399-23_flow+ITEguide_SER_print.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Priručnik za flow+ (BTE)

Filename
029-6397-23_flow+BTEguide_SER_print.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Priručnik za flow + (RIC)

Filename
029-6398-23_flow+RICguide_SER_print.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
tv_connector_gd_ser_az_1.1.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_UserGuide_stream-remote-app-5.0.1_EN_029-6852-02_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_UserGuide_streamremoteapp-5.0.1_FR-CA_029-6852-36_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_UserGuide_stream-remote-app-5.0.1_CZ_029-6852-45_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_UserGuide_stream-remote-app-5.0.1_LT_029-6852-92_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_UserGuide_stream-remote-app-5.0.1_PL_029-6852-16_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_UserGuide_stream-remote-app-5.0.1_PT_029-6852-12_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_UserGuide_stream-remote-app-5.0.1_RO_029-6852-28_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_UserGuide_stream-remote-app-5.0.1_SK_029-6852-46_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_UserGuide_stream-remote-app-5.0.1_EL_029-6852-20_V1.00.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNotice_EN_V1.00.pdf
Size
203 KB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticeCA_FR_V1.00.pdf
Size
205 KB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticeCZ_CZ_V1.00.pdf
Size
267 KB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticeLT_LT_V1.00.pdf
Size
244 KB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticeNL_NL_V1.00.pdf
Size
208 KB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticePL_PL_V1.00.pdf
Size
253 KB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticePT_PT_V1.00.pdf
Size
204 KB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticeRO_RO_V1.00.pdf
Size
263 KB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticeSE_SV_V1.00.pdf
Size
203 KB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticeSK_SK_V1.00.pdf
Size
270 KB
Format
application/pdf
Preuzmi

Filename
HT_RegulatoryInformation_stream-remote-App_PrivacyNoticeGR_EL_V1.00.pdf
Size
268 KB
Format
application/pdf
Preuzmi


 

Saznajte više o sluhu

Naše uši su složeni čulni organi. Sluh vam pomaže da stimulišete mozak.

Kontaktirajte nas

Želimo da čujemo vaše mišljenje.

Slušni aparati

Pogledajte naše najnovije slušne aparate i pronađite pravi za sebe.


Reč i logotip Bluetooth® su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG,
Inc. Apple, iPhone, iOS i App Store su zaštitni znaci kompanije Apple Inc. Android™, Google Play i logotip Google Play zaštitni su znakovi kompanije Google Inc