Hansaton Hearing Aids
Liên hệ với chúng tôi

Bộ kiểm tra tính tương thích


Các hệ thống trợ thính HANSATON tương thích với nhiều loại điện thoại có Bluetooth, bao gồm cả những loại điện thoại chạy hệ điều hành Apple và Android.  Để biết điện thoại của bạn có tương thích với thiết bị trợ thính HANSATON không, hãy nhập thông tin của điện thoại vào trường phù hợp bên dưới.  

Thiết bị trợ thính HANSATON FOKUS, STRATOS, EXCITE Pro và EXCITE:  


Thiết bị trợ thính sound SHD stream: