Hansaton Hearing Aids
Kontakt

Lær om hørselstap

Hørselstap begynner gradvis.

Hørselstap kommer litt etter litt, etter hvert som hjernen blir vant til å ikke høre enkelte frekvenser eller lyder. Eksperter kaller dette «hørselsnedsettelse». Vanligvis legger man ikke merke til det i det hele tatt. Men jo senere hjernen blir minnet på de glemte frekvensene ved hjelp av et høreapparat, jo lenger tid tar det før brukeren klarer å oppfatte og akseptere dem ved vanlig volum igjen. Alle hørselstap er ikke like. Det er mange graderinger mellom «god hørsel» og «nesten ingen hørsel».  Audiografer skiller ofte mellom nivåer av hørselstap ved bruk av betegnelsene mildt, moderat, stort og svært stort hørselstap.

Måler hørselstap
 

Vår tale består av toner og lyder med forskjellig volum og frekvensområder. «Talebananen» er en visuell fremstilling av lyder som konsonanter, vokaler og frikativer i et audiogram.

Fagpersoner bruker disse audiometriske målingene til å beregne en persons individuelle hørselstap og for å velge egnet høreapparat.


Personer med normal hørsel kan høre og forstå hele talespekteret. For personer med hørselstap er det annerledes: Avhengig av hvor alvorlig hørselstapet er, hører de kanskje ikke lenger høye toner (slik som fuglesang eller raslende løv) eller de kan ha problemer med å følge telefonsamtaler eller samtaler.
 Hørselen din er viktig. 

Med hørselstap kan det følge mange potensielle helserisikoer og utfordringer for å oppleve dagliglivet slik du ville gjort med normal hørsel.

Enten det er å føle seg engstelig for å gå glipp av viktig informasjon eller bli flau over å ikke høre familien snakke, kan et hørselstap vekke mange ulike negative følelser

Hørselstap har blitt identifisert som en viktig risikofaktor for sosial isolasjon, hjernesvinn og utvikling av demens, spesielt hos eldre voksne.1,2

Forskning har vist at ubehandlet hørselstap er knyttet til større sannsynlighet for fall og fallrelaterte skader.3  

Å leve med ubehandlet hørselstap kan gi ekstra frustrasjon over ting som tidligere var enkle hverdagsaktiviteter. 

1.  Croll, Pauline H et al. «Hearing loss and microstructural integrity of the brain in a dementia-free older population.» Alzheimer's & dementia: the journal of the Alzheimer's Association vol. 16,11 (2020): 1515-1523. doi:10.1002/alz.12151
2.  Deal, Jennifer A et al. «Hearing Impairment and Incident Dementia and Cognitive Decline in Older Adults: The Health ABC Study.» The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences vol. 72,5 (2017): 703-709. doi:10.1093/gerona/glw069
3.  Deal, Jennifer A et al. «Incident Hearing Loss and Comorbidity: A Longitudinal Administrative Claims Study.» JAMA otolaryngology-- head & neck surgery vol. 145,1 (2019): 36-43. doi:10.1001/jamaoto.2018.2876

Ofte er det andre som først oppdager at noen ikke hører like godt lenger. Familiemedlemmer og venner legger merke til at du må be andre om å gjenta det de sier oftere, at du snakker uvanlig høyt i telefonen, eller at du har TV-volumet så høyt at hele nabolaget kan høre det.Trinn for bedre hørsel

Hørselstester er det første trinnet på veien til bedre forståelse. De gir informasjon om hvor godt du hører og om dine individuelle hørselsbehov. Audiografen vil hjelpe deg med å avgjøre behovene dine på grunnlag av audiometriske målinger. Disse testene gir grunnlaget for en profesjonell konsultasjon.

Når det er tid for å velge riktige høreapparater for deg vil audiografen hjelpe deg på mange ulike måter. Han eller hun vil ikke bare ta resultatene fra hørselstesten i betraktning, men også dine personlige preferanser og livsstilen din. De ønsker å få en oversikt over hverdagen din: Bruker du mye tid utendørs i naturen? Driver du med idrett? Liker du å lytte til musikk? Spiller du et instrument? Går du ofte på kino og i teater? Reiser du mye? Å finne ut hvilke situasjoner høreapparatene skal brukes i, er en viktig del av valgprosessen.

Etter konsultasjonen vil audiografen bruke en datamaskin for å programmere de høreapparatene du har valgt basert på dine spesifikke behov og testresultater. Deretter er det klart for å begynne å bruke høreapparatene ute i den virkelige verden. Om nødvendig kan audiografen justere dem igjen senere. Med mange høreapparater er det mulig å personalisere dem selv ved hjelp av smarttelefonen.  

 

 

Hørselstest på internett

Test hørselen hjemmefra med vår nye hørselstest på internett.

Tinnitus

Piper det i ørene? Lær om symptomer, årsaker og løsninger for tinnitus.

Høreapparater

Se våre nyeste høreapparater for å finne hvilken som passer for deg.