Alamin ang tungkol sa Paghina ng Pandinig

Dahan-dahang nagsisimula ang paghina ng pandinig.

Paunti-unting lumalala ang paghina ng pandinig habang nasasanay ang utak na hindi makarinig ng ilang partikular na frequency o tunog. Tinutukoy ito ng mga eksperto bilang “auditory deprivation.” Karaniwan, hindi talaga ito napapansin ng mga taong apektado nito. Ngunit kung mas matagal paalalahanan ang utak sa matagal nang nakalimutang mga frequency sa tulong ng hearing aid, mas matagal muling marinig ng tao ang mga ito at matanggap ang mga ito sa normal na lakas ng mga ito. Hindi lahat ng paghina ng pandinig ay magkakapareho. May maraming gradiation sa pagitan ng “maayos na pandinig” at “halos wala na talagang pandinig.”  Madalas na tinutukoy ng mga propesyonal Hearing Healthcare ang mga grado ng mga paghina ng pandinig gamit ang mga terminong mild, moderate, severe, and profound hearing loss.

Pagsukat ng Paghina ng Pandinig
 

Binubuo ang ating pananalita ng mga tono at tunog na iba't iba ang lakas at iba't iba ang saklaw ng frequency. Ang “speech banana” ay isang visual na pagkatawan ng mga tunog na ito bilang mga katinig, patinig, at sibilant sa isang audiogram.

Ginagamit ng mga propesyonal ang mga audiometric na sukatang ito upang magkalkula ang paghina ng pandinig ng isang tao at pumili ng naaangkop na hearing aid.


Maririnig at mauunawaan ng mga taong may normal na pandinig ang buong spectrum ng pananalita. Para sa mga taong may mahinang pandinig, ibang kuwento ito: depende sa kung gaano kalala ang kanilang paghina ng pandinig, maaaring hindi na sila makarinig ng matataas na tono (gaya ng huni ng ibon o mga pumapagaspas na dahon), o maaaring mahirapan silang makasunod sa mga tawag sa telepono o pag-uusap.
 Mahalaga ang iyong pandinig. 

Ang paghina ng pandinig ay may maraming posibleng panganib sa kalusugan at hadlang upang maranasan ang pang-araw-araw na buhay na magagawa mo kung mayroon kang normal na pandinig.

Ito man ay pagkabalisa dahil hindi mo marinig ang mahalagang impormasyon o pagkahiya na hindi mo marinig na nagsasalita ang iyong pamilya, maaaring magdulot ang paghina ng pandinig ng maraming iba't ibang negatibong emosyon

Ang paghina ng pandinig ay natukoy bilang mahalagang risk factor sa social isolation, atrophy ng utak at pagkakaroon ng dementia partikular sa mas nakatatanda.1,2

Ayon sa pananaliksik, nauugnay ang hindi naagapan na paghina ng pandinig sa mas malalaking posibilidad ng pagkatumba at kaugnay na pinsala.3  

Ang pamumuhay nang may mahinang pandinig ngunit walang suporta ng hearing aid ay maaaring magdagdag pa ng pagkadismaya sa mga bagay na dating mga simple at pang-araw-araw na aktibidad. 

1.  Croll, Pauline H et al. “Hearing loss and microstructural integrity of the brain in a dementia-free older population.” Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association vol. 16,11 (2020): 1515-1523. doi:10.1002/alz.12151
2.  Deal, Jennifer A et al. “Hearing Impairment and Incident Dementia and Cognitive Decline in Older Adults: The Health ABC Study.” The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences vol. 72,5 (2017): 703-709. doi:10.1093/gerona/glw069
3.  Deal, Jennifer A et al. “Incident Hearing Loss and Comorbidity: A Longitudinal Administrative Claims Study.” JAMA otolaryngology-- head & neck surgery vol. 145,1 (2019): 36-43. doi:10.1001/jamaoto.2018.2876

Ang ibang tao ang karaniwang unang nakakaalam na hindi makarinig nang tulad ng dati ang isang tao. Napapansin ng mga miyembro ng pamilya at kaibigan na mas madalas mong pinapaulit sa mga tao ang kanilang sinasabi, nagsasalita nang hindi pangkaraniwang malakas sa telepono, o masyadong pinapalakas ang telebisyon na naririnig ito ng mga kapitbahay.Mga Hakbang sa Mas Maayos na Pandinig

Ang mga hearing test ang unang hakbang sa daan patungo sa pagkakaroon ng mas mahusay na pag-unawa. Nagbibigay ang mga ito ng impormasyon sa kung gaano kahusay kang nakakarinig, at sa iyong mga indibidwal na pangangailangang may kaugnayan sa tunog. Tutulungan ka ng iyong propesyonal hearing healthcare sa pagtukoy ng iyong mga pangangailangan sa pandinig batay sa mga audiometric na sukatan. Nagbibigay ang mga pagsusuring ito ng batayan para sa propesyonal na pagpapakonsulta.

Kapag panahon nang pumili ng mga tamang hearing aid para sa iyo, susuportahan ka ng iyong propesyonal hearing healthcare sa maraming iba't ibang paraan. Hindi lang niya isasaalang-alang ang iyong mga resulta ng pagsusuri sa pandinig, ngunit ang mga personal mo ring kagustuhan at iyong paraan ng pamumuhay. Gugustuhin nila ng tumpak na ideya sa iyong pang-araw-araw na buhay: Gumugugol ka ba ng maraming oras sa labas sa kalikasan? Naglalaro ka ba ng sports? Gusto mo bang makinig ng musika? Gusto mo bang magpatugtog ng instrumento? Madalas ka bang pumupunta sa mga sinehan o teatro? Palagi ka bang naglalakbay? Mahalagang bahagi ng proseso ng pagpili ang pag-alam kung sa aling mga sitwasyon gagamitin ang mga hearing aid.

Pagkatapos ng inyong pulong, gagamit ang iyong propesyonal hearing healthcare ng computer upang i-program ang mga hearing aid na pinili mo, batay sa iyong mga partikular na pangangailangan at iyong mga indibidwal na resulta ng pagsusuri. Pagkatapos ay handa ka nang simulang suotin ang iyong mga hearing aid sa tunay na buhay. Kung kailangan, maaari mong muling ipa-adjust ang mga ito sa ibang pagkakataon ng iyong propesyonal hearing healthcare o tulad ng maraming hearing aid, maaari mong i-personalize mismo ang mga ito gamit ang iyong smartphone.  

 

 

Online Hearing Test

Suriin ang iyong pandinig mula sa bahay sa pamamagitan ng aming bagong online na hearing test.

Tinnitus

May umuugong na tunog sa iyong mga tainga? Alamin ang tungkol sa mga sintomas, dahilan at solusyon para sa tinnitus.

Mga Hearing Aid

Tingnan ang aming mga pinakabagong hearing aid upang malaman kung alin ang naaangkop para sa iyo.