Hansaton Hearing Aids
Kontakt os

Lær mere om høretab

Høretab begynder gradvist.

Høretab kryber frem lidt efter lidt, når hjernen vænnes til ikke at høre visse frekvenser eller lyde. Eksperter kalder det for “auditory deprivation”. De, der har det, bemærker som regel ingenting selv. Men desto senere hjernen påmindes om for længst glemte frekvenser ved hjælp af et høreapparat, desto længere tager det for personen at kunne opfatte dem og acceptere dem ved deres normale styrke igen. Ikke alle høretab er ens. Der er mange mellemstationer mellem "god hørelse" og "næsten ingen hørelse".  Hørespecialister skelner ofte mellem niveauer af høretab ved hjælp af ordene mildt, moderat, alvorligt og dybtgående høretab.

Måling af høretab
 

Vores tale udgøres af toner og lyde med forskellig styrke og i forskellige frekvensbånd. "Talebananen" er en visuel præsentation af disse lyde som konsonanter, vokaler og sibilanter på et audiogram.

Professionelle bruger disse audiometriske målinger til at beregne en persons individuelle høretab og anbefale et passende høreapparat.


Mennesker med normal hørelse kan høre og forstå hele talespektret. For personer med høretab er det helt anderledes. Afhængigt af hvor alvorligt deres høretab er, er de ikke længere i stand til at høre høje toner (som fuglesang eller hvislende blade), eller de kan have svært ved at følge med i telefonopkald eller samtaler.
 Din hørelse er vigtig. 

Høretab følges af mange potentielle sundhedsrisici og forhindringer i at opleve hverdagen, som man ville have gjort med normal hørelse.

Uanset om du er nervøs for at gå slip af vigtig information, eller du er flov over ikke at kunne høre din familie tale, kan høretab give anledning til mange forskellige negative følelser

Høretab er blevet identificeret som en vigtig faktor bag social isolation, hjerneatrofi og udvikling af demens særlig blandt ældre voksne.1,2

Forskning viser, at ubehandlet høretab er forbundet med en større sandsynlighed for fald og tilsvarende skader.3  

At leve med høretab uden assistance kan tilføre ekstra frustration til ting, som en gang var enkle, daglige aktiviteter. 

1.  Croll, Pauline H et al. “Hearing loss and microstructural integrity of the brain in a dementia-free older population.” Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association vol. 16,11 (2020): 1515-1523. doi:10.1002/alz.12151
2. Deal, Jennifer A et al. “Hearing Impairment and Incident Dementia and Cognitive Decline in Older Adults: The Health ABC Study.” The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences vol. 72,5 (2017): 703-709. doi:10.1093/gerona/glw069
3. Deal, Jennifer A et al. “Incident Hearing Loss and Comorbidity: A Longitudinal Administrative Claims Study.” JAMA otolaryngology-- head & neck surgery vol. 145,1 (2019): 36-43. doi:10.1001/jamaoto.2018.2876

Det er som regel andre, der registrerer, at en person ikke længere kan høre som tidligere. Familiemedlemmer og venner bemærker, at du er tvunget til at bede andre om at gentage sig selv oftere, taler ualmindeligt højt i telefonen eller skruer så meget op for tv'et, at hele nabolaget kan høre det.Skridt mod en bedre hørelse

Høretest er det første skridt på vejen til bedre forståelse. De giver information om, hvor godt du hører og om dine individuelle akustiske behov. Din professionelle høreperson vil hjælpe med at fastslå dine hørebehov på baggrund af audiometriske målinger. Disse tests giver baggrund for en professionel konsultation.

Når det handler om at vælge de rette høreapparater til dig, vil din professionelle hørespecialist støtte dig på mange forskellige måder. Han eller hun vil ikke kun kigge på dine høretests, men også på dine personlige præferencer og på din livsstil. De ønsker at få et præcist indtryk af dit dagligliv: Tilbringer du meget tid ude i naturen? Dyrker du sport? Kan du lide at lytte til musik? Spiller du et instrument? Går du ofte i biografen eller i teatret? Rejser du meget? Det at finde ud af i hvilke situationer, høreapparaterne skal bruges, er en afgørende del af udvælgelsesprocessen.

Efter jeres møde anvender din høreperson en computer for at programmere de høreapparater, du har valgt, baseret på dine specifikke behov og dine personlige testresultater. Og så er du klar til at bruge dine høreapparater ude i den virkelige verden. Om nødvendigt kan du få dem indstillet senere igen af din hørespecialist, eller med mange høreapparater kan du personalisere dem selv ved brug af din smartphone.  

 

 

Høretest online

Kontroller din hørelse hjemmefra med vores nye onlinetest.

Tinnitus

Ringer det i dine ører? Få mere at vide om symptomer, årsager og løsninger for tinnitus.

Høreapparater

Se vores seneste høreapparater for at se, hvilket der er det rette for dig.